• +48 501 392 780
  • +48 502 629 802
Ssak Mobilny Medica z separatorem amalgamatu

MD SEPARATOR

Pochodzenie

Wprowadzony w USA w 2015 r.

Normy

Zgodny z ISO 11143(typ 3 Amalgam Separator).

Separacja amalgamatu na poziomie 99,6%.
Kompatkowość

Małe wymiary umożliwiają instalację bez ingerencji w podzespoły unitu.

Uniwersalność

Może być instalowany w każdym typie unitu, także w unitach wyposażonych tylko w ślinociąg.

Instalacja

Montowany na wężu odpływowym przed wejściem do sieci kanalizacyjnej.

2990 zł brutto
Eco II separator

Zastosowanie

Separator amalgamatu do pracy z pompą mokrą w systemie ssącym.

3300 zł brutto

Multisystem typ 1

Zastosowanie

Separator amalgamatu do pracy z pompą suchą w systemie ssącym.

INSTALACJA

Sedymentacyjny do montażu w unicie.

9400 zł brutto

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego

Rozporządzenie Parlamantu Europejskiego (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. W sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008

…”Od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia zapewniają wyposażenie swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie…”